In het nieuws

14 december 2016

Servet Kocyigit, atelierWG kunstenaar,  wint Shpilman International Prize for Excellence in Photography 2016. De jury schreef: "SIPEP2016 committee selected Kocyigit due to his courageous treatment of complex issues that are not limited to his own biography; his ability to mix documentation and fiction through alternative narratives without compromising historical truth; his ingenious artistic liberty, demonstrated through the combination of photography, video art and performance; and his fresh approach toward the subject of the gaze and the encounter with otherness that stimulates both ethical and aesthetical discourse in contemporary art and culture."

Meer info over de prijs en de winnaar: http://www.imj.org.il/shpilmanprize/winner.html

 

28 juli 2016

puntWG ontvangt werkbijdrage van Mondriaan fonds

Het Mondriaan Fonds kent aan zestien kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2016-2017. In totaal stelt het fonds hiervoor 160.000 euro beschikbaar.

Bij wijze van pilot werd in 2015 via een open oproep een werkbijdrage beschikbaar gesteld voor kunstinitiatieven, rekening houdend met hun kracht en behoefte en aansluitend bij de doelstellingen en het instrumentarium van het Mondriaan Fonds. Op advies van de commissie en een evaluatie van de eerste uitkomsten besloot het Mondriaan Fonds de bijdrage ook in 2016 beschikbaar te stellen. De instellingen die een bijdrage krijgen zijn:

A Tale of a Tub (Rotterdam), BRADWOLFF PROJECTS (Amsterdam), Das Spectrum (Utrecht), de- Passages* (Haarlem), Gastatelier Leo XIII (Tilburg), Het Wilde Weten (Rotterdam), KiK (Nijeveen), Paleis van Mieris (Amsterdam), Park platform for visual arts (Tilburg), puntWG (Amsterdam), Samet Yilmaz (Amsterdam), Studio Omstand (Arnhem), Suns and Stars* (Amsterdam), The Naked (Den Haag), Unfair (Amsterdam), Viewmaster Projects (Maastricht). *Nomadisch

Maar liefst 71 kunstinitiatieven dienden een aanvraag in; een heterogene groep aan organisaties, samenwerkingsverbanden en collectieven die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Sommigen opereren nomadisch, andere initiatieven hebben  een (vaste) locatie of bestaan alleen digitaal. Over het algemeen zijn de initiatieven klein in termen van mankracht en organisatorische structuren maar beschikken ze over grote (internationale) netwerken.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelde, was enthousiast over de oogst van de open oproep: “In de tweede oproep vroegen veel initiatieven aan die dat niet eerder deden. De initiatieven zijn in hun verscheidenheid en diverse wijze van opereren van grote waarde voor de dynamiek, de infrastructuur en spreiding van de beeldende kunst in Nederland. In de kunstinitiatieven manifesteren nieuwe ontwikkelingen zich voordat ze worden opgepikt door anderen en krijgen kunstenaars van alle leeftijden de gelegenheid te experimenteren, zich verder te ontwikkelen en hun werk (vaak voor het eerst) te tonen aan het publiek. Het zijn plekken waar vakgenoten met elkaar van gedachten wisselen over beeldende kunst, hun gedachten scherpen, hun kennis verdiepen en met elkaar een dialoog aangaan. De kracht van de initiatieven is de grote energie, vrijwillige mankracht en betrokkenheid waarmee alles wordt georganiseerd.” Klik hier voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van de adviescommissie.

03 Apr 2016

De dubbelzinnige perspectieven van Arnout Killian. In museum More is het werk van atelierWG kunstenaar Arnout Killian te zien.

Arnout was in 2013 een van de kunstenaar/curatoren in puntWG

lees meer

30 maart 2016

Yvonne Dröge Wendel,  atelierWG kunstenaar  wint de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst - de hoogste prijs voor beeldende kunst in Nederland.

In  2013 was Yvonne een van de kunstenaar/curatoren in puntWG

De jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst roemt het werk van Yvonne Dröge Wendel omwille van haar originaliteit, inventiviteit en vitaliteit.  

lees meer

 Paviljoen 18, atelierWG
Over | about

English text

Stichting atelierWG, sinds 1989 een verzamelgebouw van 120 kunstenaarsateliers, initieert projecten op het gebied van beeldende kunst en cultuur. Er zijn internationale uitwisselingen en Open Atelierroutes.

In 2006 is puntWG opgericht, een interdisciplinaire presentatieruimte en podium voor de kunsten, met een levendig programma van tentoonstellingen, performances, concerten, lezingen en discussies. Sinds september 2015 is airWG geopend, een gastatelier voor binnen- en buitenlandse kunstenaars waarbij nadruk ligt op onderzoek en samenwerking.

AtelierWG wordt beheerd door woningbouwvereniging Stadgenoot en heeft een eigen  huurdersvereniging (HV) die het aanspreekpunt is voor de huurders en  tevens nieuwe huurders selecteert. Alle  huurders zijn lid van de HV.  De HV heeft  werkgroepen die zich bezighouden met de gang van zaken. Wil je in aanmerking komen voor een atelier?  Ga naar  Werkgroep Toewijzing atelierWG op deze site.

Zie voor meer informatie:  puntWG en airWG.
 

Open ateliers

Zondag 2 oktober 2016

14.00 - 18.00 u

Open ateliers van atelierWG Amsterdam
Meer dan 20 kunstenaars stellen hun atelier open voor publiek

Borrel & muziek in puntWG van 18.00 – 19.30 u

Routekaart bij puntWG, projectruimte en podium voor de kunsten op het WG terrein Publieksingang tegenover WG-plein 80

Jaarlijks worden er Open Atelierroutes georganiseerd, waarbij ateliers van verschillende kunstenaars van atelierWG open zijn voor het publiek. Voor meer informatie kijk bij puntWG

 

Filmportretten

Op 30 maart 2014 bestond atelierWG 25 jaar! 

Ter gelegenheid hiervan heeft filmmaker en fotograaf Hans Boddeke een reeks filmportretten gemaakt van kunstenaars van atelierWG.

Ontmoet de kunstenaar in zijn atelier.

25 jaar atelierWG, 30 maart 2014  Een feestje buiten met bubbels en pizza's
Geschiedenis

Na het vertrek van het ziekenhuis van het WG terrein  in 1983, werden met tijdelijke contracten, de ruimtes in de twee paviljoens van het  Wilhelmina Gasthuis vanaf  1984 verhuurd aan kunstenaars, kleinschalige bedrijfjes en sociaal-culturele instellingen. Het actievoeren door de kunstenaars  van Stichting atelierWG (opgericht in 1989) heeft de sloopplannen voor de twee paviljoens afgeblazen. Burgemeester Ed van Tijn zegde in 1991 definitief toe dat de twee paviljoens van atelierWG behouden zouden blijven. Sindsdien is door het interne toewijzingsbeleid het aantal ateliers toegenomen in de paviljoens en zijn er inmiddels 120 kunstenaars  werkzaam.

Manifestaties van atelierWG

‘Terra Incognita’ (2006); ‘Emergo’ ( 2002); 'WG-Associatief' (1996).

'WG-Bastille-Tricolore'  Amsterdam/Parijs ( 1993)
50 Bastille kunstenaars uit Parijs samen met 95 atelierWG kunstenaars presenteerden hun werk in  de ateliers van atelierWG, Maison Descartes en in de Melkweg Galerie te Amsterdam. De minister van Cultuur Hedy d'Ancona (oud bestuurslid van atelierWG) verichtte de opening van de manifestatie. Deze opening vond plaats in een grote tent op het WG-plein waar een glasorgel met 150 glazen werd  bespeeld door kunstenaars van het atelierWG.  Hat glasorgel werd ontwikkeld naar een idee van BarBara Hanlo en Jeroen Kee,  de compositie La Correspondance werd speciaal voor de gelegenheid gemaakt door Jeroen Kee. Het actualiteiten televisieprogramma NOVA deed er verslag van.

'Jonge Kunstenaars in de Melkweg' (1993);  'Le Génie de la Bastille'  'De Portes Ouvertes' in Parijs (uitwisseling atelier WG) (1992); 'Ode' (1991);  'Het Gebouw' (1989); 'Een Dokument' (1988); er vonden diverse uitwisselingen plaats met onder meer een groep Canadese kunstenaars uit Calgary en Montreal.

AtelierWG neemt deel aan jaarlijkse Open Ateliers in het stadsdeel Amsterdam West.

WG-terrein

Op 28 mei 1891 legde het tienjarige, nog niet officieel ingehuldigde koninginnetje Wilhelmina, de eerste steen voor het Wilhelmina Gasthuis. Het zou een ziekenhuis worden in een parkachtige omgeving. Het ziekenhuis kwam in de buurt van het vroegere pesthuis en Buitengasthuis gelegen buiten de stadswallen, zuidwestelijk van de Singelgracht.  In de loop der tijd raakte het ziekenhuis ingebouwd door de bebouwing van Oud-West.

In 1925 werd een begin gemaakt met bouwactiviteiten. Er werden nieuwe paviljoens opgetrokken, waarin diverse klinieken werden gehuisvest, waardoor het karakter van het WG-terrein geheel werd veranderd. 

Het Wilhelmina Gasthuis was decennialang een academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, samen met het oudere en nog centraler gelegen Binnengasthuis. In 1981 werden beide ziekenhuizen samengevoegd en verhuisden ze naar het  Amsterdams Medisch Centrum  (AMC, Amsterdam-Zuidoost).

Vanaf 1983 werd het WG-terrein gedeeltelijk gesaneerd, enkele oude gebouwen staan nog overeind en kregen nieuwe functies, zoals paviljoen 18 en 19 van atelierWG.

Meer verhalen

Meer verhalen over het Wilhelmina Gasthuis zijn te vinden op de speciale site wilhelminagasthuis.nl die gemaakt is in het kader van 30 jaar na de verhuizing naar het AMC(Academisch Medisch Centrum) in Amsterdam Zuidoost.

Ter viering van het 75-jarig bestaan (1891-1966) van het Wilhelmina Gasthuis, bood het personeel een bronzen beeld aan van een 10-jarige Koningin Wilhelmina, gemaakt door Mari Andriessen, dat daar in 1967 werd geplaatst. Na tijdelijke opslag, verhuisde het beeldje in 1984 naar de ingang van de nieuwbouw van het AMC.

About

Following the relocation of the hospital Wilhelmina Gasthuis in  1984, now the AMC – Academic Medical Center – artists, small business owners and residents have shaped and preserved the unique character and special site of WG in Amsterdam. Today a large number of artists are living and working on the grounds, including those who are part of atelierWG (in Pavilions 18 and 19).

AtelierWG Foundation, established in 1989, houses 120 artists' studios as well as initiating projects in the fields of art and culture, including international exchanges and Open Studio routes.

In 2006 puntWG was created as an interdisciplinary exhibition space and platform for the arts, with a lively program of exhibitions, performances, concerts, lectures and discussions with the aim of initiating an open and broad discourse between artists and the public.  PuntWG was initiated by the artists of atelierWG, who finance the space and organize its programming.

AirWG, an artist-in-residence, opened in September 2015, hosting a guest studio for national and international artists with an emphasis on research and collaboration.

Organization and programming of puntWG:
Frank Mandersloot, Noa Giniger, Joop Haring (Open Studios), Irene Dros (Co-ordination of bar and catering), and Anton Meester (catering for Open Studios).
Web editor: Hella Baan.
Text editing: Dineke Blom.

Organization and programming of airWG:
Holger Nickisch, Rody Luton, Anthea Bush and Antoinette Nausikaä.

Annual Open Studio routes are organized, welcoming the public into the studios of a variety of artists and makers in atelierWG. For more information please check the website of puntWG

The studios of atelierWG are managed by housing association Stadgenoot, with its own tenants association (HV - huurdersvereniging) acting as the point of contact for tenants, and the selection of new tenants. All tenants are members of the HV.

AtelierWG Foundation in co-operation with the tenants association, HV, strives to preserve affordable studio space for artists.
The HV has evolved a number of workgroups to operate the activities of the foundation.

Interested in applying for a studio? Go to workgroup studio allocation atelierWG  Werkgroep Toewijzing atelierWG on this site.

Studio rental

The waiting list is unfortunately closed at this time, due to the large number of applications for a studio space.
Please check the website for future updates and information concerning new availability of studios.
The workgroup for studio allocation, Werkgroep Toewijzing Ateliers, bases its decision for eligibility on the following aspects of applications:

1. quality based on CV and documentation
2. a balance of various disciplines within atelierWG
3. the willingness of the candidate to participate in activities within atelierWG
4. a balance of age groups within atelierWG

 ln.gwreileta@gnizjiweotpeorgkrew

 Copyright

All images on this site are protected by copyright.
The use of these images requires agreement from the artist.

 Credits

Website design: Meeus Designs
Database programming & CMS: Jeroen Vader

English translation: Emily Bates

Do you have feedback or comment about the website, its use, or wish to join our mailing list?

Web editor: ln.gwreileta@ruetcaderbew

Here you can find the artists of atelierWG.

puntWG and airWG are both initiatives of artists of atelierWG.